Back to newsroom

En utbildningshälsning från Payer

Hej,

Nu har skolan börjat för de allra flesta. I Sverige är skolan en självklarhet och med bra utbildning följer utveckling och innovation! För Payer är det otroligt viktigt eftersom vårt mål är att bli den största betallösningen. Dit kommer vi bara genom att skaffa oss kunskap, samt våga testa nytt.

I andra delar av världen ser det inte likadant ut. För att göra vad vi kan för att ändra på det så samarbetar Payer med Yennengas grundskola. Den är en av de verksamheter som får stöd av Payer via Den Goda Betallösningen för e-handel.

Yennengas grundskola finns bl.a. i den lilla byn Nakamtenga i Burkina Faso, Västafrika, och är en pilotskola. Yennengas tanke och arbetssätt är att barn har rätt till att lära utan rädsla för fysisk och psykisk straff och förnedring. Barnen uppmuntras att våga ta initiativ, ställa frågor och vara kreativa, vilket de inte får göra andra skolor.

Lärarna i Yennengas skola får grundläggande utbildning i de senaste metoderna för skriv- och läsinlärning, matematiketräning och pedagogik, av erfarna lärare ur Yennengas nätverk. I den här utbildningen får de arbeta med att ständigt utvärdera och prova, ibland för dem helt nya sätt att tänka på barns lärande.

Tack vare detta sätt att arbeta har alla eleverna i årskurs 1 och 2 i Yennengaskolan i Nakamtenga fått godkänt i samtliga slutbetyg. Det är fantastiskt roligt och unikt att alla barnen i en skola klarat sig! I vanliga skolor i landet är de procent barn som klarar godkända slutbetyg tyvärr skrämmande lågt och barnen slutar därför ofta skolan alldeles för tidigt. Vi på Payer är glada att, tillsammans med alla er som använder vår betallösning, få vara med och bidra till fortsatt verksamhet i Yennengas skolor!

Precis som barnen uppmuntras att våga ta initiativ, ställa frågor och vara kreativa så måste också vi, när det gäller e-handel och betalningar, vara innovativa och ständigt utveckla vår betallösning för att vara anpassad efter våra kunder behov och önskemål.

Payer har en komplett betalplattform med bl.a. kort-, direkt-, faktura- och delbetalning. Vi vill stärka relationerna mellan de som köper och säljer på nätet. Vi vet hur viktigt det är att de som köper på nätet är nöjda med betalningsförfarandet. Med nöjda kunder ökar försäljningen!

Vi erbjuder därför bl.a. fakturaservice som ett alternativ till fakturaköp. Med fakturaservice så administrerar vi dina fakturor och du äger hela tiden dina kunder. På så sätt ”säljer” du inte iväg dina kunder och tappar inte kontrollen över hur din kundstock behandlas med påminnelser och inkasso, etc. Många gånger får du också betalt ungefär samtidigt som vid valet av fakturaköp, vilket gör fakturaservice till ett bättre ekonomiskt val.

Payer kommer lansera ett antal spännande nya betalsätt i vår betallösning under hösten, vilket stärker Payers filosofi att alla kunder ska kunna få tillgång till alla betalsätt från en och samma betalplattform.

Håll utkick i höst!

Utbildningshälsningar,

Peder
VD på Payer