Back to newsroom

Tre av fyra tvååringar använder internet

E-commerce cart concept illustration of young people using mobile gadgets such as tablet and smartphone for online purchasing and ordering goods. Flat guys and women sitting on the ecommerce symbol

Enligt rapporten ”Svenskarna och internet” använder 90 % av den svenska befolkningen internet dagligen. Personer i ålder 16 – 25 år använder internet 40 h i veckan och redan i åttaårsåldern har mer än hälften tillgång till en egen smartphone. Det kan tyckas vara skrämmande, men det är verkligen vi lever i. Ser man till dessa siffror så pekar allt på att den digitala handeln kommer öka i framtiden.

Den mobila utvecklingen

Bland den svenska befolkningen är det hela 65 % som kopplar upp sig via mobilen dagligen. Mobilanpassning bland företag som arbetar med digital handel har gått från att vara ett hett omtalat område till att bli ett måste.

Sociala medier fortsätter öka

75 % av den svenska befolkningen använder sociala medier och av dessa är det 58 % som använder det dagligen. Minst 7 timmar per veckan spenderas på sociala medier. Att sociala medier är starka marknadsföringskanaler som kommer växa ännu mer är det inte tvivel om.

Mer information:

För dig som vill veta mer om hur den digitaliseringen ser ut i Sverige, läs rapporten ”Svenskarna och internet”.