Payer integritetspolicy

 

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Payer Financial Services AB (“Payer”), 556736-8724, Box 4040, 102 61 Stockholm. 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring våra villkor samt integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@payer.se.

2. Information om vår behandling av personuppgifter

a. Allmänt

Payer värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Payers följer alla vid var tid gällande regler för personuppgiftsskydd. Denna policy förklarar vilken slags information och på vilket sätt Payer samlar in och använder personuppgifter inom våra tjänster.

Genom att använda Payers tjänster godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som beskrivs här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU(Europeiska unionen) /EES (Europeiska ekonomiska samarbetsrådet) området samt möjligheten att använda dina uppgifter för elektronisk kommunikation.

Payer godkänner eller kontrollerar inte någon extern- eller tredje-parts webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

b. Kategorier av personuppgifter vi behandlar

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Det kan vara personuppgifter som du lämnar när du använder Payers tjänster eller som Payer samlar in, själva eller via tredje part (till exempel publika databaser, kreditupplysningsbyråer butiker m.m.). Beroende på vilken tjänst du använder, kan denna information vara personuppgifter som Payer behandlar:

Kontaktinformation och identifikationsuppgifter – namn, personnummer, titel, yrke, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, nationalitet m.m. För juridiska personer kontaktinformation och identifikationsuppgifter avseende firmatecknare, anställda och verklig huvudman.

Betalningsinformation – kortuppgifter, fakturainformation, bankkontonummer m.m.

Finansiell information – t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)

Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör (t.ex. för att uppfylla krav på fakturainformation, förenkla returer och återbetalningar eller för att spara kvitto)

Hur du interagerar med Payer och Historisk information – Hur du använder Payers tjänster, uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.

Information om hur du interagerar med butiker – Information om vilka typer av butiker du interagerar med. 

Information om din dator/enhet – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m.m. 

Information från externa PEP-och sanktionslistor – Jämförelse av personuppgifter med listor över personer som utgör så kallade personer i politiskt utsatt ställning (“politically exposed person”, PEP) och personer som omfattas av sanktioner.

Allmänt tillgänglig information på internet 

c. Ändamål, laglig grund samt delning till tredje part

Payer behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av tjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, produkt- och affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål samt för att uppfylla tillämpliga avtal och regelkrav. Vid analyser kring marknadsföring anonymiseras dina uppgifter.

Säkerställa samt verifiera identitet

Personnummer eller e-postadress kan användas för identifiering i Payers system beroende på tjänst. Detta för att utföra och fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Om du tidigare har använt Payer kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav, regeluppfyllnad eller liknande godkända ändamål. Payer kommer eventuellt att använda sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Payer.

Administrera kundförhållandet

För administrativa ändamål och för att administrering av kundrelationen med dig på olika sätt. Till exempel administrera din betalning eller kundförhållandet för att fullgöra våra åtagande gentemot dig. Dina uppgifter kan även komma att lämnas ut till den e-handlare eller butik där du blivit kund eller gjort ditt inköp. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till externa kreditgivare, inkassoföretag eller motsvarande.

Förhindra missbruk och felaktigt utnyttjande av tjänst

Att förebygga och förhindra missbruk av våra tjänster som en del i vårt arbete med att hålla tjänsterna trygga och säkra, detta för att utföra och fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt följa gällande regelverk.

Kreditbedömning

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Payers företagsgrupp samt Payers samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med regelverken. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt andra betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Payer iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen, och endast för att utföra och fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Riskanalyser och riskhantering

Att utföra riskanalys med syftet att förebygga och förhindra bedrägerier samt riskhantering, detta för att följa gällande lagstiftning.

Kommunikation och distribution av kreditupplysning

Payer kan även komma att använda elektronisk kommunikation ( via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig eller de personer som du anger som kontaktpersoner eller firmatecknare. Payer kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Payers företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. Din e-postadress kan komma att lämnas ut till tredje part, att användas för elektronisk avisering och distribution av kreditupplysningskopia. Om du väljer att köpa mot faktura kan en kreditprövning ske som innebär att en kreditupplysning beställs på dig. Du kommer då få en kopia på de uppgifter som lämnats ut om dig. Distributionen av denna kreditupplysningskopia sker elektroniskt via en webbportal och inloggningsuppgifter skickas till dig via e-post.

Kommersiella- och Marknadsföringsändamål

Uppgifterna kan användas för kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post

Erbjuda betalmetoder

Payer och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig olika betalmetoder och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Payer. Detta för att utföra och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Payer kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners som tillhandahåller betalningsalternativ i Payer eller andra företag inom Payers företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här.

Produkt- och affärsutveckling

Uppgifterna kan komma att användas för att kundanalyser, analys av köpvanor i syfte att förse dig med relevant information samt för att förbättra tjänsten, Webbplatsen, betallösningar och betalprocesser. Behandling i syfte att förbättra betallösningar och betalprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Payers företagsgrupp och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. Kreditupplysningsregister.

Förvärv

Om hela eller delar av Payer verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

3. Utvalda förklaringar kring behandling inom Payers tjänster för att förbättra upplevelsen

Automatisk ifyllning av dina kontaktuppgifter kan göras på två sätt; genom interaktion och/eller genom cookies.

a. Automatisk ifyllning genom din interaktion
När du använder tjänsterna kan vi direkt eller indirekt komma att fråga efter person- och kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, roll, titel, födelsedatum och/eller personnummer. Vi kan även direkt eller indirekt komma att fråga efter namn och kontaktuppgifter på firmatecknare samt företagsuppgifter.  Vi kan spara denna information i våra system, och du kan välja att nästa gång du interagera med Payer endast behöva ange grundläggande person- och kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress, postnummer eller personnummer för att vi ska kunna fylla i kvarstående fält med dina övriga uppgifter och/eller verifiera dig med elektronisk identifikation t.ex. Mobilt BankId. Om du inte vill använda funktionen för automatisk ifyllning kan du kontakta oss för att justera dina inställningar. Du kan också justera dina inställningar i vissa av Payers tjänster.

b. Automatisk ifyllning genom cookies

En annan metod för att fylla i dina uppgifter automatiskt är att känna igen din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon, etc.) genom en cookie som placerats på enheten. I cookien har vi lagrat dina uppgifter från tidigare interaktioner, och all denna information finns på din enhet. Se avsnittet kring Cookies om hur du själv kan ta bort denna information.

4. Cookies

Payer använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två huvudtyper av cookies:

1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.

Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Payer använder sessionscookies, bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen och underlätta användandet av Payer. När du stänger webbläsaren försvinner cookien. Permanenta Cookies används bland annat för att lagra besökares personliga inställningar hos Payer och så att du som besökare t.ex. slipper göra om vissa val eller fylla i uppgifter varje gång du använder Payers tjänster.

Vi använder Google Analytics för att se hur våra besökare använder vår produkt. Den data vi sparar kan inte användas för att identifiera dig utan du är helt anonym. Informationen samlas in och sparas av Google.

Genom att använda Payers tjänster samtycker du till behandlingen av cookies. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Payers webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp via Payer. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom kryptering- och certifierings-teknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Payer använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för oss att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och tillgodose våra kontraktuella intressen och rättigheter, och så länge det krävs enligt regelverkens lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än kontraktuella, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller reglerat för respektive syfte.

7. Vilka är dina rättigheter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig eller digital begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post eller e-post till den adress som anges på payer.eu. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

Om ni anser att era personuppgifter har hanterats oriktigt av oss har ni möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som i Sverige är Datainspektionen (från den 1 januari 2021 “intigritetsskyddsmyndigheten”).

Som registrerad har du i vissa fall rätt att begära information från Payer om användningen av de personuppgifter som rör dig. Payer kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa användningen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Som registrerad har du även rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar

8. Ändringar av integritetspolicyn

Payer ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna för att kunna erbjuda en bra användarupplevelse och förbehåller sig därför rätten att ändra och uppdatera integritetspolicyn. Läs alltid igenom integritetspolicyn varje gång du använder någon av Payers tjänster. 

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 27 maj 2021.