Back to newsroom

Payer och United Spaces i nytt samarbete

United Spaces och ägaren Castellum har gett det svenska betalbolaget Payer uppdraget att utveckla betalflöden för nästa generations app för coworking-kontor.

One app to rule them all
Den smarta appen kommer att bli central i vardagen för medlemmarna på United spaces coworking-kontor över hela Sverige. Alla tjänster i lokalerna är integrerade i appen såsom in- och utpassering, bokning av mötesrum och hörsalar, beställning av mat, dryck eller kontorsmateriel. Kommunikationen inom medlemscommunityt ska också ske inom appen.

Effektiviserar ekonomiavdelningens arbete
Kostnaderna för kringtjänsterna kommer automatiskt läggas på medlemmens månadsfaktura eller kan alternativt betalas direkt via Swish eller andra populära betalalternativ.

Payer valdes av United Spaces för att automatisera alla betalflöden inom appen inkl. fakturahanteringen, och bygger samtidigt kopplingar till ekonomisystem för automatiserad bokföring.

“Lösningen Payer levererar kommer att frigöra tid för ekonomiavdelningen och på så sätt kan vi öka servicegraden för medlemmarna”, säger Joakim Helbig, CFO för United Spaces.

Målgrupperna i fokus
“United Spaces medlemmar i hög grad en digitaliserad grupp människor som är vana vid smidiga användarupplevelser. De förväntar sig inget mindre än de appar de använder på mobilen idag.”, fortsätter Joakim.

“Payer har en unik plattform som kan lösa komplexa betalflöden. Det Payer löser, med integration av flera system, är något som vi letade efter länge. Payer har skapat den funktionalitet och den arkitektur som vi behöver för att digitalisera våra betalströmmar. Dessutom är det enkelt att implementera lösningen.”, säger Niclas Ingeström CDO på Castellum.