Back to newsroom

Ny forskning om handelns digitalisering

handelns digitalisering

Idag pratar vi om att handeln är i ett skifte där digitaliseringen tar över mer och mer. Men hur ser det egentligen ut och vart är vi påväg? Forskare från Centre for Retailing, Handelshögskolan vid Göteborg universitet har granskat processen närmare.

I forskningsrapporten får du mer information om:
  • Förändrade affärsmodeller (nya beteenden kräver nya mål och visioner)
  • Nya aktiviteter (inköp, marknadsföring försäljning)
  • Digital organisation (nya roller växer fram och nya kompetenser krävs)
  • Koppling mellan fysiska butiker och handelns digitalisering
  • Nya köpbeteenden
  • Framtidens digitala affärer

Läs rapporten och slutsatser här