Volvo Financial Services väljer Payers plattform för digitala B2B betalningar så att hjulen kan fortsätta snurra

Volvo Financial Services

Volvo Financial Services (VFS) är ett dotterbolag till Volvo Group, som tillhandahåller finansierings- och försäkringslösningar för gruppens kunder och återförsäljare. Med ambitionen att vara en ledare inom innovation så utvecklar VFS lösningar som har en exceptionell kundupplevelse.

Läs vidare för att få reda på hur Volvo Financial Services nyttjade Payers platform som en del av en lösning för att digitalisera B2B betalningar för service och reparationer.

Utmaningen

Avsaknad av en automatiserad betalningslösning för företag

Långtradare från Volvo färdas ofta långt från sina hemländer. VFS identifierade en del utmaningar när servicestationer och återförsäljare ska ta betalt av åkerier. Framförallt för reparationer utomlands när föraren är den enda representanten på plats.

Varje minut som en långtradare står stilla är en kostnad för hela logistikkedjan. Därför är det viktigt att förbättra processen så det stillastående fordonet kan komma tillbaka upp på vägen så fort som möjligt.

“Det här projektet är ett lyckat exempel på en agil utvecklingsresa där vi började brett men zoomade in på ett specifikt problemområde. Payer är smidiga att jobba med och deras teknik håller hög klass. Teamet från Payer har varit lyhörda för VFS behov och var snabba i leveranserna”

Martin Kvarnered

Projektledare

Digital invoice on mobile telephone screen
Kund – utmaningar
  • Att göra det enkelt att få service utomlands.
  • Att förbättra betalningsupplevelsen för serviceärenden.
  • Att etablera förtroende mellan alla involverade parter.
  • Att minimera dödtiden för fordon och inkomstbortfall pga detta.
Illustrated credit card high resolution orange
Återförsäljare – utmaningar
  • Förbättra effektivitet i processer
  • Att säkra betalningsgodkännande från utrikes kunder
  • Förbättra inkasseringsaktiviteter 

 

 

 

Lösningen

En integrerad betalningslösning B2B

Payers B2B-plattform var den ideala lösningen för att hjälpa VFS att lösa sina utmaningar. VFS integrationspartner Sigma nyttjade Payers plattform så att de kunde designa en lösning för att etablera fullständig transparens mellan servicestationen och åkeriet.

Lösningen, som är skräddarsydd för Volvos specifika behov, sänder ett enkel mobil notifikation till en chef på åkeriet om serviceordern. Denne kan då godkänna och betala ordern direkt. Efter att ett godkännande har gjorts sker betalningen i realtid vilket också förenklar avstämningar i Volvo Financial Services affärssystem som är SAP. Det här möjliggör en helt nytt sätt att hantera digital betalningar inklusive digital kommunikation. Reserveringar och mottagningar av betalningar görs utan att förlora värdefull tid.

Lösningens fördelar är länkade till områden som kassaflöde, kreditrisk och balansering.

Kunderna kan nu få tillgång till snabbare service och förbättrad drifttid och ett bekvämare sätt att betala för att få upp långtradaren på vägen igen så snabbt som möjligt.

Lösningens komponenter

Digital invoice on mobile telephone screen
Förgodkännande av betalningar

 

Illustrated credit card high resolution orange
Kunden betalar genom länk i SMS / e-mail
Illustrated credit card high resolution orange
Skapar en säker kommunikation för onlinebetalningar

Resultatet

Realtidsbetalningar för företag sänker kostnader och förbättrar effektivitet

Lösningen öppnade upp för transparens mellan servicestationen och åkeriet och möjliggjorde snabb betalning för att få tillbaka fordonet på vägen.

Lösningen förbättrade också avstämning och balansering av betalningar i Volvos affärssystem SAP.

Betalningslösningen från Payer, som fokuserar på back-end processer för betalningar har resulterat i bättre service av långtradare på vägen.

“Effektiva betalningslösningar är ett strategiskt viktigt område för oss som stödjer vår verksamhet och hjälper våra kunder.

Tillsammans med Payer, och deras expertis inom B2B betalningar, har vi kunnat leverera en internationellt skalbar lösning på rekordtid”

Hampus Hansson

Director Innovation & Strategy, Volvo Financial Services