Back to newsroom

B2B E-handel och betalningar – Individuella behov kräver flexibla lösningar

E-handel för B2B (Business-to-Business) växer lavinartat och e-handel blir ett måste för allt fler företag som säljer till företag. Analytiker spår att B2B e-handelsmarknaden snart omsätter dubbelt så mycket som B2C e-handeln.

Globalt växer B2B e-handeln med 19 % och estimeras till $12 biljoner (Forrester&Sullivan) år 2020. Skulle tillväxten inom B2C e-handeln i Sverige fortsätta i samma takt som nu (11%) fram till 2020 tittar vi på en marknad på 76 miljarder sek inom B2C (exkluderat e-handel inom resor, som står för cirka 50 % av marknaden i Sverige) och därmed 152 miljarder sek inom B2B år 2020. Om B2B e-handeln blir dubbelt så stor som den totala B2C e-handeln inkl. resor, hamnar B2B e-handeln på 300 miljarder sek år 2020. Spännande va!?

I de senaste rapporterna om B2B e-handeln är det tydligt att köparna förväntar sig samma upplevelse som de får när de e-handlar privat. Samtidigt är e-handeln inom B2B i många fall mer komplex i både försäljning och betalning, vilket tillsammans ställer höga krav på en webbutiks upplevelse och funktion.

Betalningar B2B – förståelse för både e-handlaren och köparen

Payer har levererat betalningar inom B2B e-handeln i många år och ungefär hälften av våra kunder riktar hela eller merparten av försäljning online till andra företag.

Våra tjänster för B2B e-handeln har utvecklats med flexibiliteten i fokus, då vår erfarenhet visar att behoven och kravställningen hos företag inom B2B ofta skiljer sig mer jämfört med B2C e-handel. Automatisering av betalflödets alla delar är en självklarhet, men att automatisera efter specifika behov och premisser ställer höga krav på betaltjänstens flexibilitet och möjligheter till att skräddarsy flöde och funktion.

Konverteringen är som inom B2C e-handeln extremt viktig. Därför behöver betallösningen för B2B vara flexibel och anpassningsbar inte bara efter säljarens behov, men lika mycket efter köparens. En betydande andel av potentiella köpare avbryter idag en krånglig process och går vidare till någon annan som erbjuder ett enklare sätt att handla och betala. En förvånansvärt stor andel företag mäter inte ens det här online idag , och är därför ovetandes om hur mycket potentiella intäkter som de faktiskt går miste om.

Våra betaltjänster tar fasta på både e-handlares och köpares specifika behov, utan att kompromissa för varken den ena eller andra. De vitt skilda behoven inom varje bransch gör att vi ställer in flödet så att det anpassas efter varje specifik e-handlares verksamhet och dess kunder.

Genom åren har vi utvecklat vår betalplattform så att vi enkelt kan skruva på flödets funktionalitet och anpassa utan att behöva utveckla nytt varje gång (även om vi gör det också vid behov).

Kundrelationen – central för B2B e-handlarna

Samtidigt som konvertering är prioritet så är starka relationer och återkommande kunder viktigt, och ofta en anledning till att flera inte tar steget ut i e-handeln. Rädslan för att tappa kundkontakten och kunden på grund av automatisering och mindre personligt bemötande blir ofta en ursäkt till att inte satsa på e-handeln.

Kundkontakten är och kommer alltid vara central. Hur den sker är vad som förändras. Vi tror att kombinationen av automatisering och personlig kundkontakt är viktigt för att B2B e-handlarna skall kunna överträffa sina kunders förväntan och skapa långsiktiga relationer. Automatisera administrativa processer som sker inom försäljning och betalningar på både e-handlarens och köparens sida. Då frigörs mer tid för personliga kontakter och mervärdesskapande i e-handlarens produkt eller tjänst.

Betallösning för både B2B och B2C

Vi vet av erfarenhet av många e-handlare vill kunna sälja till både B2C och B2B utan att behöva olika lösningar eller kompromissa för det ena eller andra segmentet. Därför har vi gjort vår betallösning oberoende av om köparen är privat eller företag, samtidigt som flödet går att automatisera på olika sätt beroende på kundgrupp.

Payers betallösning för B2B passar därför företaget som behöver anpassa lösningen helt efter företagets specifika situation och samtidigt möjliggöra köp från varje segment.

Återkommande betalningar för B2B

Återkommande betalningar för B2B e-handel är tjänster som flera av våra kunder använder. Automatisering av flödet sparar tid och gör det enkelt att sälja. Oavsett om köpet görs direkt i webbutiken eller från annat håll hanterar vi återkommande betalningar inom både kortbetalning, faktura och snart även e-faktura. Både i små eller stora volymer och inom månadsbetalningar, abonnemang, prenumerationer med mera.

Automatisera betalflödet inom B2B e-handel

Centralt i våra tjänster är att automatisera så mycket som möjligt i betalflödet och i administrativa processer. I allt från kreditbedömning i realtid, distribution, reskontra och bokföring – till kommunikation och kundupplevelse. Allt utefter hur företaget vill ha det och allt för att ge tid till att fokusera på det allra viktigaste – produkten/tjänsten och företagets kunder.

Kontakta gärna oss för att veta mer om våra flexibla lösningar och hur de kan skapa värde för ert företag.

För att läsa mer om Payers betallösningar, klicka här.

payer hjarta

Markus Jansson,
Product Manager på Payer