Back to newsroom

5 viktiga skillnader mellan B2C och B2B betalningar

Inspireras av B2B e-handlare

På senare tid har det kommunicerats mycket kring likheter mellan köpare inom b2b och b2c. Hur personen bakom befinner sig i båda världarna och förväntar sig samma upplevelse, helst som den inom b2c e-handeln. Det skrivs att b2b e-handlare ska försöka efterlikna eller ta efter upplevelsen inom b2c e-handel för att lyckas bra med b2b.

Vi vågar påstå att många b2b e-handlare gör saker som b2c e-handlare borde inspireras av, exempelvis i arbetet med långsiktiga kundrelationer och återkommande köp.

Till arbetet med att digitalisera och förbättra upplevelsen inom b2b e-handel vill vi därför lyfta fram några viktiga skillnader som fortfarande existerar i någras vardag, och som är nyttigt att ha i åtanke när det strategiska arbetet för utvecklingen ritas upp.

1. Olika prissättning

Ofta inom B2C så handlar det om att hitta lägsta priset för en vara. Konsumenten är ganska otrogen om den hittar en billigare vara hos en annan leverantör än där de kanske handlat tidigare. För en företagskund är det annorlunda. Anpassning och personifiering av priser är betydligt vanligare. En stor andel av business to business affären är också ofta en avtalsaffär med olika priser för olika kunder.

2. Olika typer av köpupplevelser

Användarvänligt är inte samma sak för B2B-kunden som B2C-kunden.
En konsuments köp online är ofta mycket enklare än ett företags. En konsument har rätt att beställa åt sig själv, har oftast en adress och kontroller görs relativt enkelt. För företag är det en mer komplex situation med vem som har rätt att beställa åt företaget, leverans- och fakturaadress är ofta olika och bedrägeri och kreditkontroll är mer omfattande.
Det finns ett större behov av information när företag ska handla online, vilket är en utmaning att förmedla samtidigt som det ska vara enkelt med snabba responstider.
Många av inköparna e-handlar privat och förväntar sig samma servicenivå när de gör inköp för företagens räkning.

3. Bygga relationer är viktigare för B2B än B2C

Affärer mellan företag har traditionellt sett byggt på en befintlig personlig kontakt med en säljare. Det gör att bemötandet behöver vara personligt eftersom grunden för affären ofta har varit en personlig relation. Skapa förtroliga kundmöten även när affären flyttas ut på nätet är en utmaning för B2B. Den personliga kontakten har också legat till grund för återkommande köp, som är väldigt vanligt inom B2B. Kunderna är mer trogna och värderar service i högre grad inom B2B än inom B2c.

4. Betalningar fungerar annorlunda.

Fakturor är viktigt både för betalningar för företag och för konsumenter. Fördelningen är dock olika. Faktura är betydligt vanligare betalsätt inom B2B än B2c. Fakturorna skiljer sig också. Webshoppar som säljer mot konsumenter föredrar generellt sett en finansierad faktura, fakturaköp. Företag som säljer till företag föredrar en ofinansierad faktura, fakturaservice. För konsumenter i Sverige är betalsätten Swish och kort viktiga. På B2B-sidan finns behov av leasingfinansiering eftersom företag ofta gör större och inköp för större belopp.

5. Kontakt skiljer sig.

Att kunna ha en personlig kontakt är viktigare när företag gör affärer med varandra än när en konsument ska handla online. Dels av vana, men också för affärerna ofta är mer komplexa och det kan uppstå frågor som måste kunna diskuteras.
Vid företagsköp är det inte sällan fler beslutsfattare involverade. En del beslutsfattare är osynliga och det gäller att kunna nå alla. Då är den personliga kontakten med inköparen viktig så att rätt budskap ska kunna förmedlas vidare i organisationen.
För konsumenter räcker ofta en digital kontakt med ett kundcenter eller en chattfunktion och där är det ofta konsumenten som själv tar beslut direkt på nätet.

För att läsa mer om Payers betallösningar, klicka här.

payer hjarta

Peder Berge,
Grundare och Vd på Payer