Back to newsroom

5 rapporter inom e-handel

Det bästa med att arbeta online är att man alltid kan mäta sin statistik och därmed planera sin affärsutveckling så att man verkställer sina kunders krav och önskningar. Genom att använda sig av guider och nyckeltal från e-handelsrapporter får ert företag koll på viktig statistik för att veta vilka marknader, vilka betallösningar, vilka marknadsföringskanaler m.m. ni ska satsa på. Payer har listat 5 e-handelsrapporter och guider som vi tycker att e-handlare ska ha koll på när de skapar nya strategier och affärslösningar.

Tips på rapporter inom e-handel

  • Guide to the world of online payments. För dig som är intresserad av den globala marknaden är detta rapporten du bör läsa

  • E-handeln i Europa. PostNord följer den nordiska utvecklingen inom e-handeln varje kvartal. Undersökningen bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har e-handlat för

  • E-barometern publiceras en gång per kvartal och redovisar e-handelns omsättning och tillväxt tillsammans med undersökningar bland konsumenter och e-handelsföretag kring olika teman.

  • Guide om export- och avtalslagar I Europa. Business Sweden har tagit fram en guide för dig som säljer eller ska börja sälja till Europa, här kan du läsa mer om lokala lagar, regelverk, köpbeteende och trender

  • Digital mathandel visar siffror och utvecklingen för dagligvaruhandeln på nätet